Skip to main content

Služba za osiguranje kvaliteta

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Služba za osiguranje kvaliteta
Dizajniramo proces upravljanja kvalitetom

Ured za osiguranje kvaliteta djeluje kao nezavisno tijelo u okviru Rektorata. Sistem internog osiguranja kvaliteta ima za cilj poboljšati rad IUS-a kako bi osigurao kvalitet njegovih akreditacija. Ovo su naše odgovornosti:

Rukovodilac Službe za osiguranje kvaliteta

Edina Hadžiahmetović

Služba za osiguranje kvaliteta

Dizajniramo proces upravljanja kvalitetom

Uspostavljanje internog osiguranja kvaliteta je strateška odluka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), koja ima svoju osnovu u zakonu, misiji i viziji Univerziteta. Sistem internog osiguranja kvaliteta ima za cilj poboljšati rad IUS-a kako bi osigurali kvalitet njegovih akreditacija. 

Obrasci

Obrasci potrebni za
izmjene predmeta, silabusa ili kurikuluma

Sistem osiguranja kvaliteta IUS-a je usmjeren na studente i bazira se na principima Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, primjenjivim standardima i pravnom okviru u Bosni i Hercegovini i Kantonu Sarajevo, te zadovoljava zahtjeve ISO 9001 standarda. 

Svi upiti, komentari i prijedlozi su dobrodošli.

Galerija

Aktivnosti Službe za osiguranje kvaliteta

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

IUS događaji i obavještenja

Služba za osiguranje kvaliteta

Opseg djelovanja

Procesi osiguranja kvaliteta

Uvođenje internih procesa osiguranja kvaliteta kojim IUS osigurava kvalitet svojih priznanja

 

Anketiranje studenata

Anketiranje studenata kako bi se ustanovio nivo njihovog zadovoljstva sa predmetima i uslugama

Koordiniranje aktivnosti

Koordiniranje aktivnosti vezanih za državnu, međunarodnu i stručnu akreditaciju institucije i studijskih programa 

 

Komisija za nastavni plan i program Univerziteta

Podrška Komisiji za nastavni plan i program Univerziteta

 

Kultura kvalitete

Podizanje svijesti o kulturi kvalitete organizovanjem radionica, predavanja i dijeljenjem informacija 

Interne i eksterne zainteresirane strane

Pružanje podrške svim internim i eksternim zainteresiranim stranama u oblasti osiguranja kvaliteta

Godišnje ocjene rada

Pružanje podrške godišnjoj ocjeni akademskog rada

Služba za osiguranje kvaliteta

Dizajniramo proces upravljanja kvalitetom

Sistem osiguranja kvaliteta je usmjeren na studente i zasniva se na principima Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u evropskom području visokog obrazovanja, primjenjivih standarda i pravnog okvira u Bosni i Hercegovini i Kantonu Sarajevo, te zadovoljava zahtjeve standarde ISO 9001.

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam poruku

Nazovite ukoliko imate pitanje

033 957 109

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt