Skip to main content

Služba za osiguranje kvaliteta

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Služba za osiguranje kvaliteta
Dizajniramo proces upravljanja kvalitetom

Ured za osiguranje kvaliteta djeluje kao nezavisno tijelo u okviru Rektorata. Sistem internog osiguranja kvaliteta ima za cilj poboljšati rad IUS-a kako bi osigurao kvalitet njegovih akreditacija. Ovo su naše odgovornosti:

Rukovodilac Službe za osiguranje kvaliteta

Edina Hadžiahmetović

Služba za osiguranje kvaliteta

Dizajniramo proces upravljanja kvalitetom

Uspostavljanje internog osiguranja kvaliteta je strateška odluka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), koja ima svoju osnovu u zakonu, misiji i viziji Univerziteta. Sistem internog osiguranja kvaliteta ima za cilj poboljšati rad IUS-a kako bi osigurali kvalitet njegovih akreditacija. 

Obraci

Obrasci potrebni za
izmjene predmeta, silabusa ili kurikuluma

Sistem osiguranja kvaliteta IUS-a je usmjeren na studente i bazira se na principima Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, primjenjivim standardima i pravnom okviru u Bosni i Hercegovini i Kantonu Sarajevo, te zadovoljava zahtjeve ISO 9001 standarda. 

Svi upiti, komentari i prijedlozi su dobro došli.

Gallery

QA Office activity photos

International University of Sarajevo

IUS Events & Announcements

View All
Quality Assurance Office

Scope of Activities

Quality Assurance Processes

Establishing internal quality assurance processes by which IUS assures the quality of its awards.

 

Surveying Students

Surveying students to find out their satisfaction with courses and services.

Coordinating Activities

Coordinating activities related to national, international and professional accreditation of the institution and study programs

IUS Curriculum Committee

Servicing IUS Curriculum Committee.

 

Culture of Quality

Spreading the culture of quality by organizing workshops, lectures, and information dissemination

Internal and External Stakeholders

Providing support for all internal and external stakeholders in the field of quality assurance.

Annual Performance Evaluation.

Providing support to academic annual performance evaluation.

Annual Performance Evaluation.

Providing support to academic annual performance evaluation.

Annual Performance Evaluation.

Providing support to academic annual performance evaluation.

Quality Assurance Office

We Design the Process of Quality Management

The IUS quality assurance system is focused on students and it is founded on the principles of the European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (EHEA),the applicable standards and legal framework in Bosnia and Herzegovina and Sarajevo Canton, and it meets the requirements of ISO 9001 standards. 

Contact Us

Feel free to send us
a message

For any inquiries call now

033 957 109

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt